Basisartikels

Annelies: Van Yperen, T. A. (2001). Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: Wat valt er te keren?, Kind en Adolescent, 22, 213-222.

Annemarijn: Jongerenwelzijn (2011). Differentiatie van het aanbod in de gemeenschapsinstellingen. Brussel: Vlaamse Overheid Agentschap Jongerenwelzijn.

Astrid: Beke B, Ferwerda H, E van der Torre, E Bervoets. (2013). Jeugdgroepen en geweld van signalering naar aanpak //profielschets 8 gewelddadige jeugd (p31-44) Den Haag: Boom Lemma

Azia: Eliaerts, C., Jeugddelinquentie en jeugdbeschermingsrecht: een moeilijke relatie (1999) - Deel 1: Vrije Universiteit Brussel (p1-27)

Elliott :In De pauw, E., Pleysier, S., Van Looy, J., & Soetaert, R. (2008). Jongeren en Gaming(pp.21-35). Leuven, België: Acco.

Emilie: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (2012) Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters/jeugdrechtbanken in MOF zaken (p29-42) Brussel: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Esra: Van Wijk, A. & Ferwerda, H. (2004). Focus op jeugdcriminaliteit: inleiding voor de beroepspraktijk (p85-95). Amsterdam: SWP.

Ine: Bloem, a.; Van Der Laan, M. (2014). Jeugdcriminaliteit. Academie voor sociale studies.

Ishak: Vermeiren, R., Compernolle, T. (2011). Zit stil: handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Zevenentwintigste druk. Tielt: Lannoo.

Jakob: Ferwerda, H. & Van Leiden, I. (2012) Het herstelbemiddelingstraject, De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen (p. 42-62).Arnhem: Bureau Beke

Jeroen: Crok, S., Slot, J. (2006). Een groep met twee gezichten – criminaliteit onder Amsterdamse Antillianen. In M. Komen (red.), Straatkwaad en jeugdcriminaliteit. (pp. 64-83) Antwerpen, België: Het Spinhuis

Lena: Vanfraechem, I. (2012). Herstelrecht: constructief sanctioneren. In L. Walgrave (red.), Jeugddelinquentie in perspectief (pp. 97-112). Mechelen: Kluwer.

Maithe: Stegge H. (2006). Emotie en Gewetensvorming. In Le sage, Stegge en Steutel Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling.(p33-50) Amsterdam: SWP.

Michael: Nikken, P., Justitiële verkenningen: Media en geweld, jrg. 26, nr. 1, 2000 (p61-72)

Penelope: van der Put, C. E., Dekovic, M., Stams, G. J. J. M., Hoeve, M. & van der Laan, P. H., (2012), Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit, Kind en adolescent, 33.

Sarah: Hoeve, M., Loeber, R., Slot, W., & Van der Laan, P. (2010). Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen. In Graas, D., Hoeve, M., Loeber, R., Slot, W. & van der Laan, P. (red.), Misdadigers van morgen (pp. 9-20) Amsterdam: SPW Amsterdam.

3409261.jpg