Organisaties

A

ALBA
ADAM
Advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
Adviescommissie Antilliaans Medeburgerschap
Adviesraad Diversiteit en Integratie

B

BAL
BAAB
BAAL
BIC
Bureau Halt
Bureau jeugdzorg
Bureau Onderzoek en Statistiek

C

CAFT
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
COHEsie

D

De Grubbe
Dienst voor het strafrechtelijke beleid
Dienst Onderzoek en Statistiek
DIVAM

E

F

G

Glen Mills School Nederland

H

HCA
Hoenderloo Groep

I

J

Jeugd en familiedienst
Jeugd-gezin

K

Kinderrechtencommissariaat

L

M

N

Nederlands jeugdinstituut
Nederlandse Politie Academie

O

Openbaar Ministerie
Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam

P

Politie: Politiezone Brussel: Jeugd- & familiedienst
Politiezone Zuiderkempen - Intrafamiliaal geweld

Q

R

Raad voor de Kinderbescherming
Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg - Afdeling Leuven - Sectie Jeugd

S

Sociale Dienst Voor Gerechtelijke Jeugdhulp
Steunpunt Jeugdhulp
Stichting Richting Jeugdvoorzieningen
Slachtoffer-bejegening
Sociale Dienst Amsterdam

T

U

V

Vereffeningsfonds
Vestigingsregister in Den Haag
Vlaams informatiepunt Jeugd

W

X

Y

Youth At Risk Vlaanderen

Z