Statistieken

Annelies Nuytten

Algemene cijfers over criminaliteit in het Vlaams Gewest (niet voor enkel jeugd of minderjarigen). Deze cijfers geven ons resultaten van 2000 tot en met 2014. Er werd gekeken naar het aantal geregistreerde diefstallen, afpersingen, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en gewelddadige misdrijven tegen eigendom.
Bekijk de statistische gegevens hier

Overzicht van het aantal mensen die werkzaam zijn in een sector die belast is met jeugdzaken (stand van zaken in 2008)
Bekijk de statistische gegevens hier

Cijfermateriaal voor jeugdcriminaliteit in België. Er werd gekeken naar de situatie van de jongere (POS/MOF), de ernst van het misdrijf, het profiel van de minderjarige en de aard van het misdrijf. Deze cijfers dateren uit 2005.
Bekijk de statistische gegevens hier

Overzicht van cijfermateriaal over jeugdcriminaliteit in Nederland. Er wordt vooral gekeken naar de etniciteit, onderwijs, werk, etniciteit, criminaliteit en mogelijke verklaringen. Deze cijfers dateren uit 2012)
Bekijk de statistische gegevens hier

Annemarijn Vanlanckere

• Cijfers integrale jeugdhulp in 2014 op de site van 'Jongerenwelzijn'
-5.625 van de 12.600 kinderen en jongeren kregen crisisjeugdhulp
• Cijfers betreffende het kind in Vlaanderen 2014 op www.statbel.fgov.be
-Volgens de kansarmoede-index van Kind&Gezin leeft 9,7% van de zeer jonge kinderen in een kansarm gezin. De index vertoont doorheen de jaren een stijgende trend van 6,0 in 2001 naar 9,7 in 2011.

Astrid Lefevere
In 2010 zegt 38 procent van de 12-17-jarige jongeren, dat ze in de afgelopen 12 maanden een of meerdere delicten hebben gepleegd. In vergelijking met 2005 is dit percentage in 2010 flink gedaald. Met name het aandeel jongeren dat zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan een of meerdere vermogensdelicten of wapendelicten, daalde fors.
Bekijk mij statistische gegevens hier

Elliott Flouw
Mijn statistiek gaat over het aantal VSV per leeftijd in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Je kunt er een tabel zien en 2 diverse statistieken.
Bekijk de statistische gegeven hier

Emilie De Backer

Ik vond statistieken over de capaciteit van de gemeenschapsinstelingen bijzondere jeugdbijstand naargelang het regime.
Bekijk de statistische gegevens hier

Esra Nikolaeva Hinkova

Vlaanderen is onderwijs & vorming. Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs. Bekijk de statistische gegevens hier

Ine Verstraete

Ik heb statistieken gevonden over de recidive van meerderjarigen die als minderjarigen in een instelling zaten.
Bekijk de statistische gegevens hier

Lena Neirynck
• Cijfers omtrent de evolutie van het aantal jongeren naar begeleidingsjaar en naar Pos-Mof. (via de site van jongerenwelzijn).
- In 2013 waren er 2.658 jongeren die een MOF (misdrijf omschreven feit) hadden gepleegd. (9.04%).
- Er waren 24.488 jongeren die in een POF (problematische opvoedingssituatie) zitten. (83.32%).
• Cijfers over bijzondere jeugdzorg op de site van KNACK.
- In 5 jaar tijd is het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg met 15% gestegen. 1 op de 3 kinderen in de bijzonder jeugdzorg is jonger dan 10 jaar.

Maithe Caveye
• Cijfers over voorzieningen
Evolutie van erkende capaciteit van private voorzieningen naar begeleidingsjaar en sectortype.
6.836Jjongeren zaten in 2013 in private voorzieningen.
• Cijfers over cliënten
Evolutie van het aantal begeleide jongeren naar begeleidingsjaar en geslacht.
27.572 Jongeren werden begeleid naar aanleiding van maatregelen, waarvan 15.108 jongens en 12.462 jongens.
• Cijfers over hulpverlening
Evolutie van het aantal jongeren naar begeleidingsjaar en naar POS-MOF.
In totaal waren er 29.390 jongeren tot en met 2013, waarvan 2.658 jongeren die een als misdaad omschreven feit hebben gepleegd en 24.488 jongeren die in een problematische opvoedingssituatie zaten.

Penelope Vandevenne
Bekijk de statistische gegevens hier

Sarah silverans
Ik heb statistieken gevonden over het soort misdrijven dat minderjarigen begaan.
Bekijk de statistische gegevens hier